Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι τα περισσότερα παραδείγματα μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν πάντα καφετέριες, υπηρεσίες εστίασης ή άλλες ίδιου είδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ψηφιακή σήμανση περιορίζεται σε ένα μόνο συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν πιο συχνό ενδιαφέρον , παρ 'όλα αυτά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να ωφεληθεί από την ψηφιακή σήμανση.Σε πολλές περιπτώσεις, η ψηφιακή σήμανση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης γεγονός που μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστο της επιχείρησης και να κάνει ευκολότερη τη διαχείριση.Η ψηφιακή σήμανση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την καθαρή εσωτερική απόδοση. Μπορείτε να ενημερώνετε τα προγράμματα για τους εργαζομένους, να εμφανίσετε πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ή την εργασία, και επίσης να χρησιμοποιείτε οθόνες για επαγγελματικά συνέδρια, αίθουσες διδασκαλίας ή κάθε άλλη ισχύουσα θέση.Σε μια πιο γενική σημείωση, η ψηφιακή σήμανση έχει εφαρμογές πέρα από τα τείχη της επιχείρησής σας. Ανάλογα με την κατάσταση της επιχείρησής σας, μπορείτε να βρείτε πολλές περισσότερες δημιουργικές χρήσεις για την ψηφιακή σήμανση που απλά επικεντρώνονται στην προσέλκυση της προσοχής και τη δημιουργία άνεσης για τον θεατή.