Ελληνικά
Περιγραφη: Παρουσίαση ημιτελικών και τελικών κάθε κατηγορίας.
Yπηρεσίες
3vs3 Basketball Tournament "Triple threat"
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
playoffs