Ελληνικά
Περιγραφη: Demo παρουσίασης ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Κορίνθου.
Δήμοι
Demo
CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape, Responsive
Δήμος Κορίνθου