Ελληνικά
Περιγραφη: Ψηφιακή προβολή στο Δήμο Βέλου - Βόχας - Ανακοινώσεις
Δήμοι
Δήμος Βέλου - Βόχας
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
Δήμος Βέλου - Βόχας