Ελληνικά
Περιγραφη: Διαφημιστικό banner για το κατάστημα κατάστημα δορυφορικών συστημάτων, ηχητικών και τηλεοπτικών σήματων Digi4all
Καταστήματα
Πούλλος Αντώνης
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
Poullos Antonis