Ελληνικά
Περιγραφη: Παρουσίαση Sunday lives (Κυριακές με ζωντανή μουσική) του Vithos coffee bar μέσω προβολής αφισών, φωτογραφιών των events και των καλλιτεχνών.
Events, Εστίαση
Vithos coffee bar
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape