Ελληνικά
Περιγραφη: Banners αναμονής γύρω απ'τον καφέ για το "Great Coffee snacks & more".
Εστίαση
GREAT COFFEE snacks & more
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
Great Coffee snacks & more