Ελληνικά
Περιγραφη: Παρουσίαση φωτογραφιών από το πάρτι για 18 χρόνια λειτουργίας του Vithos coffee bar.
Εστίαση
Vithos coffe bar
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape