Ελληνικά
Περιγραφη: Διαφημιστικό σποτ των ασφαλιστικών γραφείων "ΣΚΟΝΔΡΑΣ" Κιάτο & Κόρινθος
Brand, Yπηρεσίες
Ασφαλιστικά προϊόντα & Υπηρεσίας ΣΚΟΝΔΡΑΣ
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
Skondras