Ελληνικά
Περιγραφη: Διαφημιστικό σποτ για το κομμωτήριο ''EL Beauty'' hair and face salon.
Brand, Yπηρεσίες
Κατερέλου Έλενα
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape
Katerelou Elena