Ελληνικά
Περιγραφη:
Διαφημιστικό σποτ για το κάταστημα ρούχων CHICato.
Καταστήματα, Brand
CHICato
1280x720, CSS3, HTML5, Javascript, jQuery, Landscape